top of page

NOU PROTOCOL DE SEGURETAT INNATIA GIRONA

✔️   Presa de temperatura a l'entrada.

✔️   Desinfecció del calçat i zona habilitada per desar-lo.

✔️   Dispensadors automàtics de solucions desinfectants a l'entrada de cada espai.

✔️   Cartelleria informativa sobre les mesures d'higiène i seguretat.
❗️   Ús obligatori de mascareta (excepte durant el desenvolupament de la classe). L'instructor/a anirà durant tota l'activitat amb

mascareta, excepte quan mantigui la distància de seguretat d'1,5 m amb tots els/les alumnes.

✔️   Distància de seguretat obligatòria (1,5 m) garantitzada entre les colxonetes.
❗️   És obligatori l'ús de tovallola individual i de dimensions suficients per cobrir la totalitat de la colxoneta (en cap cas es

guardaran al centre).

✔️   Desinfecció (utilitzant desinfectants viricides autoritzats pel Ministerio de Sanidad) de tots els espais i material utilitzat, després

de cada ús.

✔️   Es recomana no fer ús del WC. En cas de necessitat, caldrà avisar a recepció abans d'entrar i es procedirà a la desinfecció del mateix un cop se surti.

✔️   Es recomana venir canviat/da de casa. En cas de necessitat, l’espai habilitat per canviar-se de roba és el bany, sempre avisant prèviament a recepció i respectant l'aforament màxim d'1 persona.

✔️   Es recomana no dur pertinences. En cas contrari, serà d'ús obligatori l'utilització de la taquilla i caldrà dur un cadenat personal per seguretat.

❌    Està prohibida l'entrada de qualsevol objecte personal a la sala d'activitats. També hi està prohibit l’accés amb calçat.

✔️    Sempre que sigui possible, es deixaran les portes obertes per evitar el contacte amb els poms o manetes. Si no és possible, es procedirà a la desinfecció dels mateixos.

✔️    Retirada de revistes, coixins i alfombres.

✔️   Reorganització d'espais per optimitzar les mesures de seguretat.

✔️   Limitació d'aforament màxim en cada espai per garantir la distància de seguretat en cada espai : sala d'espera (2 persones + 1

recepció), sala taquilles (2 persones), bany (1 persona), sala d'activitats (6 persones + 1 instructora). Es recomana arribar a l'hora de

la classe per no esperar fora en cas que s'arribi a l'aforament màxim i per tal de minimitzar el número de contactes.

✔️   Control exhaustiu en compliment de totes les mesures del nou protocol.

bottom of page